Бета

Обекти

TЪРСИ

Александър Гиргинов, паметна плоча

Детайли за Паметника

        Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа над човешки хоризонт.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Георги С. Раковски” № 120

За коментари