Бета

Обекти

TЪРСИ

Александър Миленков, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на къща, в преден двор. Изградена по предложение на СБХ.  Текст: В ТОЗИ ДОМ ЖИВЯ И РАБОТИ ЕДИН ОТ ПИОНЕРИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СЦЕНОГРАФИЯ НАРОДНИЯТ ХУДОЖНИК АЛЕКСАНДЪР МИЛЕНКОВ 1882-1971 Миленков (Александър), български художник декоратор. Роден в Самоков през 1882 г., свършил театрална декорация в Мюнхен (ученик на Ханс Фраама). Творби: Нощен покой, Улица в Охрид, Рилски манастир, Самуилова старина, Вътрешността на църквата Св. Климент и др. Той е първият сценичен декоратор в Софийския народен театър.  Българска Енциклопедия, Н. Г. Данчов и И. Г. Данчов, С., 1936, Т. 2     Миленков, Александър (А. М. Фурнаджиев) (1882-1971) – български театрален художник, народен художник (1955). От 1903 декоратор на театрална трупа „Сълза и смях”. Автор на скици за декора „Към пропаст” (Ив. Вазов), „Вишнева градина” (А. П. Чехов), „Хамлет” (Шекспир) и др. Работи декори за балети, опери и оперети. Рисува пейзажи. Димитровска награда (1951). Енциклопедия А-Я, Издателство на БАН, С., 1974 

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София „Журналистически квартал“, Лозенец ул. „Цанко Церковски” № 5

За коментари