Бета

Обекти

TЪРСИ

Александър Райчев, проф., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда на нивото на втория етаж в преден двор.

Местоположение:
София „Журналистически квартал“, Лозенец ул. „Цанко Церковски” № 28

За коментари