Бета

Обекти

TЪРСИ

Любомир Андрейчин, проф., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда в преден двор. 

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София „Журналистически квартал“, Лозенец ул. „Цанко Церковски” № 13

За коментари