Бета

Обекти

TЪРСИ

Михаил Николов Андреев, проф. , паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София „Журналистически квартал“ ул. „Цанко Церковски” № 54

За коментари