Бета

Обекти

TЪРСИ

Христо Смирненски, паметна плоча с орелеф

Детайли за Паметника

    Паметна плоча с орелеф, апликирана на фасада на жилищна сграда. Паметната плоча е от сложен тип, с архитектурни елементи. Орелефът е поставен в скулптурна рамка. Скулптурното произведение в чест на големия поет е разположено неподходящо.

Вид:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София „Журналистически квартал“, Лозенец бул. „Христо Смирненски” № 42-44

За коментари