Бета

Обекти

TЪРСИ

„Борци – антифашисти възпитаници на техникума“, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на учебна сграда - до неотдавна на софийския образцов механотехникум. Техникумът води началото си от създаденото през 1883 г. Държавно техническо училище. В първото десетилетие на ХХ в. училището се намира на сегашното си местоположение. Строежът на елегантната сграда на бул. „Александър Стамболийски“ №82 започва през 1951 г. Държавното средно механо-електротехническо училище (от 1924 г.) е преименувано на техникум „Й. Сталин” през 1949 г. („образцов механотехникум” от 1955 г.) През 2010 г. механотехникумът е закрит, а през 2011 г. сградата му е предоставена на Софийския университет.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Александър Стамболийски“ № 82

За коментари