Бета

Обекти

TЪРСИ

Йосиф Цанков, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Поставена с решение №623 по т. 37, заседание №98, проведено на 6.10.2011 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Добруджа” № 4

За коментари