Бета

Обекти

TЪРСИ

Кирил Мирчев, чл.-кор., проф., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа.

Период:
1944-1989
Местоположение:
София ул. „Георги С. Раковски” № 168

За коментари