Бета

Обекти

TЪРСИ

Антонин Колар, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана в портика на Военния клуб. Плочата е двуезична – на български и на чешки. Поставена с решение №670 по т. 38, заседание №32, проведено на 20.12.2012 г. Сградата на Военния клуб е архитектурен и художествен паметник от национално значение, деклариран в „Известия” бр. 73/1955 г., 25/98 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София бул. „Цар Освободител”

За коментари