Бета

Обекти

TЪРСИ

Стефан Ватев, проф., д-р., паметна плоча

Детайли за Паметника

    Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Кузман Шапкарев” № 1

За коментари