Бета

Обекти

TЪРСИ

Любен Стефанов Константинов, паметна плоча с барелеф, строителен надпис

Детайли за Паметника

Паметна плоча с барелеф, апликирана на фасадата на северното крило на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Надпис: НОВИТЕ ДВЕ КРИЛА КЪМ СОФИЙСКИЯУНИВЕРСИТЕТ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” СЕ ПРОЕКТИРАХА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СГРАДИ, ПЪТИЩА ИБЛАГОУСТРОЙСТВОТО ПРЕЗ 1940 Г. ОТАРХ. ЛЮБЕН СТЕФАНОВ КОНСТАНТИНОВ СТРОИТЕЛСТВОТО ЗАПОЧНА ПРЕЗ 1941ГОД. ОТ Д-ВО „ЦИКЛОП” И М-ВО О.С.П.Б.ДО 1952 ГОД. СЕ ИЗГРАДИ УНИВЕРСИ-ТЕТЪТ ДО БЛОК V. ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ „СОВБОЛСТРОЙ” М-ВО НА СТР. И АРХ.БЛОК VI. СЕ ЗАВЪРШИ ПРЕЗ 1985 ГОД. ОТ СУ-3 „СОФСТРОЙ” И.П.П. ГЛАВПРОЕКТКАМЕННИТЕ ОБЛИЦОВКИ ИЗВЪРШИ С.К.С.О.ИНВЕСТИТОР       М.Н.П. Г.Д. „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА”

Период:
1944-1989
Местоположение:
София ул. „Шипка” № 6

За коментари