Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Ненов, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда до входа. Димитър Стефанов Ненов - роден на 19.12.1901 г. в Разград. Завършил архитектура в Дрезден, учи пиано и композиция. Дипломира се в Болоня. Професор (1943), преподавател в Държавната музикална академия – 1933-1935 г. и 1937 – 1953 г. Лауреат на Димитровска награда (1952 г.) Творби: Рапсодична фантазия за оркестър (1938—40, преработена 1946-1948), Концерт за пиано и оркестър (1932-1936), Балада и четири скици за оркестър (1924-1925), 2 симфонии, вокално-инструментални сюити, клавирни пиеси, солови песни. Умира на 30.08.1953 г. Енциклопедия А-Я, Издателство на БАН, С., 1974, с. 542

Период:
1944-1989
Местоположение:
София ул. „Бистрица” № 7-А

За коментари