Бета

Обекти

TЪРСИ

Михаил Скобелев, ген., паметна плоча с релеф. Войнишки паметник

Детайли за Паметника

ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИК Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. Материал – метал.

Вид:
Период:
1944-1989
Местоположение:
София бул. „М. Д. Скобелев” № 77

За коментари