Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Иванов, акад., проф., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София бул. „Мадрид” № 18

За коментари