Бета

Обекти

TЪРСИ

Маргарита Дупаринова и Апостол Карамитев, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. Поставена с решение №254 по т. 30, заседание №65, проведено на 13.5.2010 г.

Дата на създаване:
Период:
След 1989 г.
Местоположение:
София ул. „Оборище” № 21А

За коментари