Бета

Обекти

TЪРСИ

Милко Бичев, проф., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. Милко Петров Бичев – инженер-архитект, изкуствовед, заслужил деятел на културата. Роден на 27.05. 1897 г. в гр. Варна – починал на 03.06.1972 г. в гр. София. Завършва математика в СУ (1915-1920 г.) и архитектура във Висшето техническо училище в Дрезден (1920-1925 г.) Там учи и история на изкуството. След завръщането си в България заема различни длъжности: архитект в БДЖ, лектор по архитектура в Художествената Академия, архитект в Архитектурно-градоустройствената дирекция при СО и началник-отдел „Градоустройство”. Доцент (1947 г.), професор (1951 г.) по история на архитектурата на Новото време в Политехниката и титуляр на катедрата „История и теория на архитектурата” във ВИСИ. Автор на редица изследвания. Автор е и на редица студии върху средновековната българска живопис. Награден с орден „Кирил и Методии” – I ст. 1957 г. Енциклопедия на изобразителните изкуства в България – том 1

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Герлово” № 15

За коментари