Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), Столична община

Детайли за Паметника

Стенописи в техника сграфито в „нишите” на тухлена ограда от арков тип от преди век – типично местоположение за изпълнение на курсови работи от 80-те години на студенти, каквито са и тези работи. В двора на Финансов отдел на Столична община.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Париж“ № 1

За коментари