Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), ул. „Алабин“

Детайли за Паметника

Монументална стенопис - сграфито на страничната фасада (калкан) на жилищна сграда от междувоенния период. Сграфитото е повредено поради атмосферните условия (фасадата е със северозападна ориентация), а в долната си част е компрометирано. Вероятна датировка - 60-те години на ХХ в.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София ул. „Алабин“ № 26

За коментари