Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), 36 ОДЗ – „Пеперуда''

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на две фасадни стени към двора на 36 ОДЗ – „Пеперуда'' от към ул. „Иван Арабаджията“. Сюжет „Пеперуда“.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София Ж.к. „Дружба“ 1

За коментари