Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), ОДЗ №144 „Ханс К. Андерсен“

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадна стена на ОДЗ №144 „Ханс К. Андерсен“.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София Ж.к. „Дружба“ 2

За коментари