Бета

Обекти

TЪРСИ

Монументална стенопис (сграфито), ПГМ „Акад. Иван Бардин"

Детайли за Паметника

Монументална стенопис (сграфито) на фасадата на сградата на Професионална гимназия по металургия „Акад. Ив. П. Бардин" към двора. Промишлена тематика. Лошо състояние.

Вид:
Декоративен елемент - стенопис (сграфито)
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София кв. „Ботунец“ ул. „Васил Левски“

За коментари