Бета

Обекти

TЪРСИ

На загиналите във Втората световна война, заключителна фаза (и в съпротивителното движение) от район „Илинден“. Военен паметник, парк „Св. Троица”

Детайли за Паметника

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК (БЕЗИМЕНЕН / ОБОБЩАВАЩ) Паметник в чест на загиналите за Родината във Втората световна война - заключителна фаза (1944-1945) и в съпротивителното движение (1941-1944) от някогашните квартали около парк „Св. св. Кирил и Методй”, сега в район „Илинден“. Изписани са били имената на сто и шест загинали, от които тридесет и двама са български военослужещи. Паметникът има характерната за този тип форма на издължен паралелепипед, легнал на дългата си страна (размери 3,55/ 1,05 м.) върху постамент от камък. Тялото е изпълнено в тухлен градеж и бетонна отливка, облицована с полирани мраморни плочи. След сваляне на плочите с имената на загиналите от районната община те не са били възстановени. Паметникът е възстановен с решение на СОС през 2002 г., но като е преобразуван от сборен (поименен) на обобщаващ (безименен). Изписани са годините 1885, 1912, 1913, 1915, 1916, 1918, 1941-45. Трябва да се има предвид, че околните квартали започват да възникват най-рано след Балканската война.

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София парк „Св. Троица“

За коментари