Бета

Обекти

TЪРСИ

Михайло Обренович, княз, бюст-паметник, Южен парк

Детайли за Паметника

Текст: СЪРБСКИ КНЯЗ МИХАЙЛО ОБРЕНОВИЧ 1823-1868 РАДЕТЕЛ НА БОРБАТА ЗА СВОБОДА НА БАЛКАНСКИТЕ НАРОДИ С ЧИЯТО ПОМОЩ Е СЪЗДАДЕНА ПЪРВА БЪЛГАРСКА ЛЕГИЯ В БЕЛГРАД 1862 (Текста е двуезичен) Протокол на СОС № 21, Доклад вх. № 93-00-79/08.12.2003

Вид:
Период:
След 1989 г.
Местоположение:
София парк „Южен парк“ - III част

За коментари