Бета

Обекти

TЪРСИ

Георги Бенковски, бюст-паметник, Борисова градина

Детайли за Паметника

Бюст-паметник на Георги Бенковски, парк „Борисова градина“, включен в т. нар. „Алея на бележитите българи”. Този бюст-паметник е второто произведение в парка на първият професионален български скулптор Жеко Спиридонов след бюста на Иван Вазов. Това едва ли е случайно като имаме предвид близкото приятелство между двамата творци. Паметникът като че ли пресъздава на езика на скулптурата образа на Бенковски изграден от поета Вазов (виж двете четиристишия от „Епопея на забравените” от двете страни на постамента). Откритият през 1929 г. паметник е в стила на нацоиналната романтика от следосвобожденската епоха. Обща височина 3,20 м., няколко степенен постамент с корнизи. Обявен за паметник на културата от местно значение във в. „Известия”, бр. 73/ 09. 09. 1955 г.

Вид:
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
парк „Борисова градина“

За коментари