Бета

Обекти

TЪРСИ

Стефан Караджа, бюст-паметник, Борисова градина

Детайли за Паметника

Бюст-паметникът на Стефан Караджа е първият паметник в Борисовата градина, изграден след началото на демократичните промени. До 1993/4 г., когато се появиха първите нови паметници, бяха премахнати десетки монументи, било то като част от процеса по т. нар. деидеологизация, или поради настъпилата безстопанственост и безпаричие. Паметникът възниква от инициативата и дарението на своите автори - архитект Александър Найденов (арх.) и Петър Плосков (скулпт.) Последният по това време заема длъжност, завеждаща паметниците в столицата. Положителна страна на скулптурното творение е чудесното му поставяне в парковата среда около Лятната естрада, съобразно с бюст-паметника на Хаджи Димитър от 1940 г. Но за разлика от изящната творба на Мара Георгиева, бюст-паметникът на Стефан Караджа в портретно отношение стои диаметрално противоположно на своя исторически прототип – младия и красив войвода от Добруджа. Паметникът е открит на 11. 11. 1994 г.

Вид:
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
парк „Борисова градина“

За коментари