Бета

Обекти

TЪРСИ

На загиналите във войните за национално обединение от с. Волуяк. Военен паметник

Детайли за Паметника

Паметник в чест на загиналите за Родината в Балканската война (1912-1913), Междусъюзническата война (1913) и Първата световна война (1915-1918) от с. Волуяк. Паметникът има формата на пресечена пирамида, поставена върху двустапален постамент (вис. – 3,50 м., горна основа 1,20 х 1,20 м, долна основа 1,70 х 1,70 м., постамент 2, 50 х 2,50 м), на който е „стъпила” статуя на войник в цьл ръст, излята от бронз. Войникът е изобразен в атакуваща поза „с граната”, с характерната униформа на Българската армия от 30-те години. Автор на този неповторим паметник от междувоенния период е скулптора Йордан Кръчмаров. Средствата, който дава общината за паметника възлизат на 62 000 тогавашни лева. Открит е през 1937 г. (или 1936 г.) и преустроен (?) през 1967 г. Надписи: 1912-1913 1915-1918 „Загинали за Родината от село Волуек” Северна страна: фелдф. Георги Пав. Тричков – Чаталджа, мл. под. Тодор Ал. Белов – Битоля, редници: Спас Ст. Антов, Владимир Ив. Марков, Коста Ат. Понорски, Никола Ст. Найденов – Чаталджа, Георги Сок. Нотев, Пенчо Д. Джуркин, Асен Ив. Стойнев, Манол Ст. Митрев, Сава П. Коцев, Михайл Пав. Кръстев – Селиолу, подоф. Никодим Т. Гелев – Драв, ред. Кирил В. Ивановъ – Иваница Южна страна: редници: Йордан Хр. Тодоров – Черна, Недялко Гъл. Киров – Бабуна, Гълъб Мин. Попов – Фенер, Виден Ян. Божилов – Добруджа, Костадин Д. Паунов – Добруджа, Петър Н. Младенов – Дунав, Лозан Тот. Пазарков – Букурещ, Кръстан Сок. Нотев – Кубадин, Величко Ин. Пинков – Кубадин, Илия Тод. Михайлов – Одрин, Лозан Ст. Йонев – Сарашабан Надписите са вдлъбнати и изпълнени с черна боя. Жертвите на волуекчани в двете войни възлизат приблизително на 10 % от общия брой мобилизирани мъже от селището. В тяхна памет първоначално е бил построен паметник на „Голямата могила“ извън селото, който с времето е унищожен. Днешният паметник е разположен в центъра на селото в градинката северно от православен храм „Св.Георги“.

Вид:
Паметник - скулптурен, с постамент
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
с. Волуяк ул. „Зорница”

За коментари