Бета

Обекти

TЪРСИ

Васил Левски - „Вълчовия хан", свободностоящ паметен знак

Детайли за Паметника

Скален къс, разположен на площадно пространство покрито с трева, ограден с ограда. Към паметника води плочопътека. Текста на паметната плочата гласи: На това място се е намирал Вълчовия хан там, където през лятото на 1870-1871 г. е отсядал Апостолът на свободата Васил Левски по време на своята революционна дейност в Софийския край. Васил Иванов Кунчев – Левски – 06.07.1837 – 06.02.1873 г. Роден в Карлово. Националреволюционер, демократ, ръководител и идеолог на българското национално-революционно движение, създател на Вътрешната революционна организация и на Българския революционен централен комитет (БРЦК). Създател на нова революционна тактика, привърженик на народната революция, която да ликвидира османската феодално-бюрократична система и да осъществи истинско демократично развитие на българската държава чрез републиканска форма на управление. Обесен в София.   Енциклопедия А-Я, БАН, С., 1974, с. 435-436

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София кв. „Враждебна“ ул. „8-ма“

За коментари