Бета

Обекти

TЪРСИ

На летците - изтребители, загинали при отбраната на България през 1943-1944 г. Военен паметник. Паметник, скулптурен.

Детайли за Паметника

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК С издигането на паметника на летците - защитници на София от Шести изтребителен полк загинали при англо-американските бомбардировки (18.10.1943-17.04.1944) най-накрая се отдаде заслужената почит на легендарните герои - авиатори, чиято слава се разнасяше от уста на уста по времето на „социализма”. Решението за издигането на паметника е прието на заседание на СОС, проведено на 25.01.2007 г., Протокол № 98, Решение № 57 точка 27 от дневния ред, по доклад № 93-00-432/11.12.2006 г. Съгласно него Инициативният комитет за изграждането на паметника трябва да осигури необходимите средства (проектът и изпълнението възлизат на 22 000 лв. ), а кметът на район „Триадица” да организира съгласуването на проекта и да осъществи цялостен контрол по изграждането и монтажа на скулпторната композиция. Паметникът е сполучливо разположен в градинката на кв. 40, м. „Иван Вазов”, до ХIV ДКЦ, между улиците „Бурел”, „д-р Стефан Сарафов” и „Петко Каравелов”. Монументът има формата на изправен на малката си страна паралелепипед (вис. - 3,5 м, облицовака „Африка Неро“, гранит „Бургас“), на който е „кацнала” малка скулптура, изобразяваща орел. Открит е на 04.05.2007 г. от министъра на отбраната Веселин Близнаков и кмета на район „Триадица“ Емил Милев. Честван е на деня на ВВС - 16 октомври .

Вид:
Паметник със скулптура
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София Ж. К. „Иван Вазов“ ул. „Бурел“

За коментари