Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна група „Съветски специалист и български техник”, „Мост на Дружбата”

Детайли за Паметника

Четири двуфигурни скуптури, изпълнени от различни ваятели красят ъглите на „Моста на дружбата”. На моста ни посреща и скулптурна група на двама вече цивилни граждани, които всъщност са съветски специалист и български техник. Те веднага се разпознават по майсторския пластичен език и типажа на човешкото лице на големия български скулптор Илия Илиев. Руснакът е по-висок и е прегърнал българина. Левият крак е опрян на пета и е по-назад, а с десния е стъпил напред. Дясната ръка също държи напред, показвайки езика на тялото в разговора. Българинът е хванал свитък, който е леко развит и създава елипсовидно вертикално-насочена равнина. Той е вдигнал глава нагоре, като че ли с мечтателен поглед в бъдещето, докато събеседникът му го гледа с доверие. С ляв крак пристъпва напред. Лицата са моделирани с конкретни физически характеристики, със съвременна реалистична форма която кореспондира с класическото като майсторът успява да предаде знаците на четвъртата сигнална система като усмивка, отправен взор и др. Техните одеяния са предадени също майсторски. Костюмът на руснака е елегантен и добре ушит. Гънките са монументално и фино моделирани. Българинът е облечен в работна дреха със запретнати ръкави, която в своите заоблени гънки и геометрични прави се спуска като тога и създава ритъм, внушавайки престилката на майстора. Панталонът е широк. Илиев създава великолепна композиция от елипсовидни и някъде по-прави равнини в дълбок и плитък релеф, които внасят сякаш музикално звучене, ритъм и романтично внушение.

Вид:
Скулптура -двуфигурна
Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „Граф Игнатиев”

За коментари