Бета

Обекти

TЪРСИ

Ненко Балкански, проф., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда над човешки хоризонт в преден двор. Понастоящем „Къща за литература и превод”. Поставена с решение №909 по т. 31, заседание №119, проведено на 28.9.2007 г.

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София Ж.к. „Изток” ул. „Латинка” № 12

За коментари