Бета

Обекти

TЪРСИ

Свободно-стоящи паметни знаци, НИМ

Детайли за Паметника

Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София Национален Исторически Музей

За коментари