Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурна фигура, архитектурно-скулптурен ансамбъл

Детайли за Паметника

Гигантска скулптурна фигура на горната площадка на стълбищен подход към Витоша (архитектурно-скулптурен ансамбъл). Стилът е типичен за 50-те години на ХХ в. на НРБ. Фигурата изобразява „победата на 9-ти септемри” (партизанин, слизащ от планината).

Дата на създаване:
Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София кв. „Княжево”

За коментари