Бета

Обекти

TЪРСИ

Александър Балан, паметник, скулптурен, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски”

Детайли за Паметника

Поставен с решение №369 по т. 40, заседание №29, проведено на 14.10.2004 г.

Вид:
Паметник - скулптурен
Дата на създаване:
Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София БАН – IV км бул. „Цариградско шосе”

За коментари