Бета

Обекти

TЪРСИ

Пейо Яворов, бюст, Природен парк „Витоша”

Детайли за Паметника

Местността „Яворова поляна”.

Вид:
Период:
1918-1944 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
Природен парк „Витоша” м. „Яворова поляна”

За коментари