Бета

Обекти

TЪРСИ

Георги С. Раковски, бюст, Природен парк „Витоша”

Детайли за Паметника

„Откриването на паметника на Раковски на Витоша на 12.07.1931 г. е по инициатива на „туристите-фонфони” и е във връзка с 110-годишнината от рождението на революционера. В основата на поставянето на образа на автора на „Горски пътник” на Витоша е Рачо Рачев – брат на съпругата на скулптора Иван Лазаров, който е запален турист и член на дружество „Фонфон”. Организаторите на тази инициатива, изнесли на ръце бюста на Раковски до определеното му място в планината, имат намерение да създадат „Пантеон на българина” по всички планини в България.” За творбата и нейният природен декор Константин Константинов казва „И пред тоя Раковски тук на Витоша... почувствах връзката между скулптурното произведение и рамката... че изсечената с прости, смели линии глава е намерила истинското си място.” Витошкият Раковски на Ив. Лазаров е вариант на създадения от него бюст в Борисовата градина, повторен в гр. Котел, в двора на едноименното столично училище и другаде. В свое писмо скулпторът пише „В бюста на Раковски аз предадох оная широта на идеи и дейност, която ние всички чувстваме у тоя великан на Възраждането. Той излъчва онова вътрешно горене и делово проявление, което знаем за Раковски.” Източник: Николай Бошев. Иван Лазаров Скулпторът. С., 2007, с. 86.

Вид:
Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
Природен парк „Витоша” м. „Яворова поляна”

За коментари