Бета

Обекти

TЪРСИ

Скулптурни фигури „Орли”, скулптурна украса, Орлов мост

Детайли за Паметника

Орлов мост има важно значение за град София в градоустройствен, пространствен, художествен и историческ план. Мостът е посторен в края на някогашния град, на изхода на Цариградския път, над Перловската река по която е бил прокаран окръжният градски булевард. Освен функционално предназначение, мостът играе и ролята на символична врата на бързо модернизиращата се млада столица. Мостът е проектиран от арх. Вацлав Прошек и е изграден със съдействието на Йозеф Прошек и Георг Прошек (1891). Декорацията му се състои от ляти орли и богато орнаментирани чугунени парапети и канделабри, разработени, произведени и доставени от фирмата „Р. Ф. Ваагнер и бюро”, Виена (1891) след международен търг. Все още остава неустановен въпросът за авторството на проектите за пластичното оформление от метал. При разширяването на бул. „Ленин” (1976-1981, днес „Цариградско шосе”), освен изместването на южното крило на юг, от двете страни на моста са оформени уширения за допълнителни прилежащи пешеходни зони с нови парапети към реката, на които стои датата 1981 г. от страна на уличното платно и 1891 г. от другата страна. Ансамбълът на Орлов мост е обявен за паметник на културата от местно значение (в. Известия 73/1955) и деклариран като художествен и исторически ПК от национално значение (с писмо на НИПК No. 2637/1988). След Освобождението дървеният мост над Перловската река по Цариградския път е мястото, където по заповед на тогавашния кмет на София за първи път са посрещнати освободените Диарбекирски заточеници. Новопостроеният мост е бил считан от съвременниците си за необосновано голям и скъп. Но разточителните за времето съоръжения на Орлов и на Лъвов мост издържат изпита на времето и днес можем само да се възхищаваме на далновидността на кмета Димитър Петков (1887-1893). Мостът е символ на подема на младата българска държава и е пряк резултат от отличната организация на столичните служби. В дирекцията на обществените сгради към Министерството на обществените сгради, пътищата и съобщенията (МОСПС) работят българските архитекти Алекси Начев, Александър Фитов и Георги Ненов. Те са сред първите български архитекти, дипломирани на Запад, откъдето наскоро са се завърнали. На тях е поверен конторола по документацията и изпълнението на всички строителни обекти. От запазената тръжна документация може да се добие представа за грижата да бъдат намерени най-известните европейски и световни фирми и творци за реализацията на двата моста. В началото на 90-те години на ХIХ в. е реализиран съвременният градоустройствен план с радиално-кръгова система и са завършени първите големи инженерни съоръжения. Снимки №3,4 - на Sofia moments - Софийски моменти (Иван Аршинков).

Вид:
Скулптура - анималистична, на колона
Дата на създаване:
Период:
1878-1918
Местоположение:
София пл. „Орлов мост"

За коментари