Бета

Обекти

TЪРСИ

Васил Демиревски (Желю). Военен паметник, парк „Св. Троица”

Детайли за Паметника

ВОЕНЕН ПАМЕТНИК Паметник, съставен от две големи морени, поставени една върху друга и трети каменен блок с релеф на героя, демонтиран през 1993 г. Мегалитът е поставен на тревната площ на парка и „гледа” с издълбаният си надпис към бул. „Константин Величков”. Васил Сотиров Демиревски (Желю) е участник в съпротивителното движение (1941-1944) и във Втората световна война – заключителна фаза. Секретар на окръжния комитет на БРП (к) в родния му град Дупница. Създава и ръководи Дупнишкия партизански отряд. Ръководи Жабокрекската акция. Васил Демиревски загива на 30. 10. 1944 г. при атака на кота 711, Ястребац. Военно звание – полковник. Източник: История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г. С., 1976, с. 40, 175.

Период:
1944-1989 г.
Автор на паметника:
Местоположение:
София Парк „Света Троица“

За коментари