Бета

Обекти

TЪРСИ

„Вечна слава на падналите за свободата на България руски войни”, строителен надпис. Паметник на Освободителната война

Детайли за Паметника

.Две паметни плочи апликирани от двете страни на входа на храм-паметник „Св. Александър Невски“ – от ляво – на български, от дясно – на руски. Предаваме надписа на български: ВЪЗДИГНА СЕ И БЕ УКРАСЕН ТОЯ ВЕЛИ- ЧЕСТВЕН СЪБОРЕН ХРАМ НА СВ. АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ С ПРЕСТОЛИ НА СВ. СЛАВЯНСКИ РАВ- НОАПОСТОЛИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ И СВ. ЦАР БОРИС ПО РОДОЛЮБИВОТО РЕШЕНИЕ НА ПЪР- ВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ТЪРНОВО ОТ 13 АПРИЛ 1879 ГОДИНА С УСЪРДИЕТО И ДОБРО- ВОЛНИТЕ ПОЖЕРТВУВАНИЯ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАР- СКИ НАРОД ЗА УВЕКОВЕЧАВАНЕ НА НЕГОВАТА БРАТСКА ЛЮБОВ И ДЪЛБОКА ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ВЕЛИКИЯ РУСКИ НАРОД ЗАРАДИ ОСВО- БОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В 1878 ГОД. ОСНОВНИЯТ КАМЪК БЕ ПОЛОЖЕН НА ТОВА МЯСТО НА 19 ФЕВРУАРИ 1882 ГОД. ХРАМЪТ ПОЧНА ДА СЕ СТРОИ В 1904 ГОДИНА И БЕ ЗА- ВЪРШЕН В 1912 ГОДИНА. ОСВЕЩЕНИЕТО МУ СТАНА НА 12-14 СЕПТЕМВРИ 1924 ГОД. ВЕЧНА СЛАВА НА ПАДНАЛИТЕ ЗА СВОБО- ДАТА НА БЪЛГАРИЯ РУСКИ ВОЙНИ!

Дата на създаване:
Период:
1918-1944 г.
Местоположение:
София Храм-паметник „Св. Александър Невски“ пл. „Св. Александър Невски“

За коментари