Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Велков (Джеймс), паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча с изображение, апликирана на фасада на жилищна сграда в двор. Плочата на Димитър Велков е по-ранна.

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
София кв. „Долен Лозенец“ ул. „Милин Камък” № 31 А

За коментари