Бета

Обекти

TЪРСИ

Антон Безеншек, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на жилищна сграда. БЕЗЕНШЕК (Антон - Буковски), съставител на българската стенография (1853-1915). Роден в с. Буковье (Щирия), свършил философия в Загреб, дългогодишен преподавател по стенография в България. Професор. Идва в България през 1879 г. по покана на българското правителство, за да създаде стенографска система, да организира стенографска служба в Народното събрание и да подготви кадри за нея. Автор на книгите Българска стенография по системата на Габелсбергер, част (1883 и 1889), Българска стенографска читанка (1892) и др. Безеншек е автор и на редица учебници по немски език. Остава окончателно в България. Българска Енциклопедия, Н. Г. Данчов и И. Г. Данчов, С., 1936  Скулптурката Мара Георгиева е направила бюст на А. Безеншек през 1934 г. по поръчение на Български стенографски съюз. Бюстът се намира в Държавен стенографски институт.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
София ул. „ген. Йосиф В. Гурко” № 34

За коментари