Бета

Обекти

TЪРСИ

Никола Данчев, о.з. полк., паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасадата на читалището отдясно на входа. Читалище „Мургаш – 1929 г.”

Период:
след 1989 г.
Местоположение:
с. Желява ул. „Стоян Мечката“ № 2

За коментари