Бета

Обекти

TЪРСИ

Димитър Общи, Васил Бошаранов, Велчо Шунтов - Желявски районен революционен комитет, Стоян Велков Софийски (Желявски), Александър Бураго, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасадата на читалището отляво на входа. Читалище „Мургаш – 1929 г.”

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
с. Желява ул. „Стоян Мечката“ 2

За коментари