Бета

Обекти

TЪРСИ

Карло Петров Шабански – Мечков, гвардейски майор, паметна плоча

Детайли за Паметника

Паметна плоча, апликирана на фасада на къща до входа над човешки хоризонт.

Период:
1944-1989 г.
Местоположение:
с. Желява улица „Стоян Мечката“ № 1

За коментари